Moja wizyta w NadarzynieNaszym zamierzeniem nie było pokazywanie publicznie tego filmu, był on nagrany do postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej moich danych osobowych. W dotychczasowym postępowaniu przed tym organem od już 6 lat, Komitet Oddziału Świadków Jehowy w Polsce kłamliwie  przedstawiał fakty i manipulował nimi. Film był nagrany we wrześniu 2017r a nieplanowana publikacja nastąpiła w styczniu 2018 i gdyby umożliwiono mi dostęp do moich danych osobowych film nie został by pokazany publicznie.

Skoro jednak mimo świadomości że zostało wykonane nagranie członkowie Komitetu nie załatwili sprawy zgodnie z obowiązującym prawem, co deklarowali. W liście z  dnia 21 grudnia 2017r., który odebrałam 3 stycznia 2018r., zażądali ode mnie przesłania wniosku z dnia 22 listopada 2017r., który nie był skierowany do nich a do pozwanego, poprosili o przesłanie w celu weryfikacji osoby czytelnej kserokopii urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego podpis oraz zdjęcie wnioskodawcy,   tym samym to  oni dokonali wyboru nie pozostawiając mi żadnej innej możliwości jak publikacja nagarnia z wizyty, na którym to widać, ze sami nie chcieli przyjmując mój wniosek złożyć czytelny podpis i podstemplować go.IMAG1062

Sami jak widać mają cały szereg wymogów stawianych innym, a oni chcą działać potajemnie, w ukryciu i anonimowo. Jak widać na nagraniu nie zgadzali się na nagrywanie, co mój pełnomocnik zignorował stwierdzając, że to co oświadczą będzie ważne w dalszym postępowaniu i tak się stało.

Podobne ich zachowania występują we wszystkich postępowaniach dotyczących mojej osoby przed innymi organami a mnie przedstawiają jako osobę konfliktową i siejącą ferment i tak się dzieje przez ponad  22 lata. Czy nie wystarczy? Czas to zakończyć i uznała, że trzeba pokazać  jaka jest rzeczywistość.

26 listopada 2018r. o godz. 9,00 odbędzie się posiedzenie Sądu w Pruszkowie dotyczące zażalenia na postanowienie prokuratury o DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE ODDZIAŁU ŚWIADKÓW JEHOWY W NADARZYNIE, o które ubiegam się od 2012r. ZAPRASZAM ZAINTERESOWANE OSOBY, KTÓRE SĄ CIEKAWE, JAK POTOCZYŁY SIĘ MOJE DALSZE LOSY PO ‚ WIZYCIE W NADARZYNIE’.